Rondom de Dorpskerk

plan voor inrichting en onderhoud

In de toekomstvisie ‘Het Oude Dorp Hart van De Bilt’ werd de verbetering van de omgeving van de oude, historische dorpskerk door bewoners als wens aangegeven. De werkgroep heeft het initiatief genomen om een plan te maken voor de omgeving direct rondom de dorpskerk. Het gaat om een enigszins verwaarloosde omgeving, die onvoldoende past bij de behoeften van Het Oude Dorp. De dorpskerk is een rijksmonument en Het Oude Dorp een Beschermd Dorpsgezicht. Het plan beoogt een bijdrage te leveren in het verbeteren van de uitstraling van beiden.  Wat wil de werkgroep bereiken?

–    Recht doen aan het karakter van de plek

–    Behaaglijke ontmoetingsplek creëren

–    Verfraaien van deze monumentale plek

Na het inventariseren van de mogelijkheden en het maken van een voorlopig ontwerp in 2017 werd in januari 2018 het plan gepresenteerd aan de omwonenden. Het plan werd goed ontvangen en voorzien van bruikbare aanvullingen.  Ook is het financieringsplan verder uitgewerkt. In januari is een subsidieaanvraag in het kader van de eenmalige ‘Subsidie Nieuwe Initiatieven’ ingediend bij de gemeente De Bilt.  (De gemeente draagt sowieso in natura bij aan de realisatie door plantmateriaal en aanplant op zich te nemen).  Op korte termijn vindt overleg plaats met de gemeente en de Welstandscommissie, waaruit een eventuele aanpassing van het plan volgt. 

In 2018 wil de werkgroep, zodra de financiële middelen en vergunningen er zijn, starten met de aanplant aan beide zijden van de dorpskerk. Het gaat om groot formaat bomen en beukenhagen. Ook het inzaaien van een bloemrijke bijen- en vlinderborder in de berm van de Dorpsstraat staat in de planning. Afhankelijk van middelen en vergunningen kan aan de Burgemeester de Withstraat de bestrating worden gewijzigd waarmee er meer groen en minder steen te zien valt.  Ook wordt voor deze locatie contact gelegd met kunstenaars uit De Bilt in verband met het realiseren van een passend kunstobject voor deze monumentale locatie naast de begraafplaats.

Samenstelling werkgroep: Hans Kars, Lourens Wijma, Korstiaan Hoogendijk, Harry Smit en Paul van Kan

Impressie Burgemeester de Withstraat nu

Impressie Burgemeester de Withstraat straks

Impressie Dorpsstraat nu

Impressie Dorpsstraat straks