Parkeren

in het Oude Dorp

Invoering Blauwe Zone Oude Dorp

Om de parkeerdruk in het Oude Dorp in De Bilt te verminderen start de gemeente een proef met een blauwe parkeerzone op doordeweekse dagen.

Inwoners en ondernemers in het Oude Dorp in De Bilt ervaren regelmatig parkeeroverlast. Een parkeertelling liet in 2016 zien dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt worden door automobilisten die met het openbaar vervoer of de fiets verder reizen naar de stad Utrecht.

Op initiatief van de vereniging Het Oude Dorp zijn in diverse werksessies met bewoners en ondernemers oplossingsmogelijkheden onderzocht.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten, wil de gemeente, bij wijze van proef op doordeweekse dagende parkeerdruk te verminderen door tussen 10.00 en 18.00 uur een blauwe zone in te voeren met een maximum parkeerperiode van twee uur. Inwoners en bedrijven in het gebied kunnen een ontheffing aanvragen; deze is in 2018 gratis. Na een evaluatie van de proef bepaalt de gemeente of in 2019 leges moeten worden geheven.

In de proefperiode monitort de gemeente samen met de Vereniging Het Oude Dorp en Bewonersvereniging Kloosterpark of de parkeerdruk afneemt.

Gebied blauwe zone Oude Dorp

Bekijk het gebied waar de blauwe zone wordt ingevoerd op de kaart:

De parkeerzone geldt voor beide zijden van de Dorpsstraat v.o. Steenstraat (tussen Zorgvliet en de Burg. De Withstraat), de Burg. De Withstraat (tussen Jasmijnstraat en Soestdijkseweg Noord), Kapelweg, Biltstein en het parkeerterrein voor De Witte Swaen.

Monitoringprogramma

In maart heeft de gemeente in het kader van het monitoringsprogramma een nul-meting uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op een donderdag en een zaterdag.

Het onderzoeksgebied voor het monitoringprogramma is weergegeven in onderstaande kaart.

Legenda:

Blauw: gebied invoering Blauwe Zone

Rood: gebied monitoringprogramma

Daarnaast zal zowel in juni als september op zowel donderdag als zaterdag een meting worden uitgevoerd. Na afloop van de metingen zullen de resultaten met de bewoners en ondernemers worden gedeeld.