Dorpsplein

plan voor inrichting

De bewoners van het Oude Dorp en omgeving zijn we al enige tijd bezig om de openbare ruimte op de kruising Dorpsstraat/ Kapelweg en De Burgemeester de Withstraat om te toveren tot een waar Dorpsplein. Er is in 2017 vanuit De Vereniging Het Oude Dorp een werkgroep opgericht die zich hiermee bezig houdt. De ruimte is ontstaan na de herinrichting van dit gebied. De stenen liggen er, nu nog de invulling. In september is er een bijeenkomst georganiseerd waarin buurtbewoners en passanten samen ideeën hebben bedacht en verzameld voor het Dorpsplein.

Er kwamen een aantal sleutelelementen naar voren, zoals verblijfsruimte, ontmoetingsplek, historie, activiteiten, groen, verkeersveiligheid en verkeersdruk. Naar ons idee en dat van vele deelnemers zijn deze elementen cruciaal om van het plein een waar en levendig Dorpsplein te maken. Een openbare ontmoetingsplek voor jong en oud, iets dat in dit deel van de gemeente ontbreekt.

Recentelijk hebben zich een fietsenzaak en een restaurant aan het Dorpsplein gevestigd, dit brengt al meer leven in de brouwerij. Maar dit brengt ook het gevaar met zich mee dat het Dorpsplein een parkeerplaats voor fietsen en (wildparkerende) auto’s wordt. Door het plein slim in te richten tot een multifunctionele, veilige en aangename plek om te verblijven wordt een alternatief gegeven.

De plek waar het Dorpsplein moet komen is min of meer de plek waar het dorp De Bilt ontstaan is, het zou dan ook zeer geschikt zijn om daar een historisch element toe te voegen. Hierbij denken we aan een verwijzing naar de Petronellakapel die tot half 19de eeuw op de kruising Veenweg (nu Burg. de Withstraat) en de Dorpsstraat heeft gestaan. Maar ook aan andere historische of hedendaagse plekken in de buurt.

Het Dorpsplein is al toneel van een aantal Biltse initiatieven zoals de intocht van Sinterklaas, een Dorpsmarkt met lokale producten, de Kerstmarkt, buurtetentjes en ontmoetingen. Dit willen we versterken door de omtrek en de inrichting van de openbare ruimte duidelijker, veiliger en behaaglijker te maken. Nu is de overgang tussen plein en de drukke verkeersstromen heel onduidelijk en daardoor zelfs gevaarlijk. Door een groenstrook om het plein te maken en deels verplaatsbaar groen in bakken is dit op te lossen.

De bedoeling is dat een zo groot mogelijk deel van het onderhoud door de buurt zelf gedaan wordt. Dit zorgt naast een kosten besparing voor de Gemeente De Bilt ook voor sociale cohesie en de momenten van onderhoud kunnen de sfeer krijgen van een pleinfeest/ festival.

In januari 2018 heeft de werkgroep ‘ Dorpsplein’ een subsidie aanvraag gedaan in het kader van de subsidieregeling voor nieuwe initiatieven. Er zou eerst een voorselectie plaats vinden waarna de geselecteerde initiatiefnemers het plan verder moeten uitwerken om definitief een aanvraag te doen. Helaas zijn zowel werkgroep Dorpsplein als werkgroep Rondom de Kerk hiervoor niet geselecteerd. De reden hiervoor is als volgt geformuleerd:

‘Uw aanvragen voldoen ten opzichte van de geselecteerde aanvragen niet c.q. minder aan de criteria met betrekking tot vernieuwing en verrijking op een van de gebieden van cultuur, zorg, welzijn of sport/gezondheid in de Bilt en het genereren van directe impact voor de bewoners.

De werkgroep Dorpsplein zal verder moeten kijken hoe de plannen te realiseren d.m.c. andere subsidies of fondsen.