Vereniging Het Oude Dorp

De Bilt

In 2016 is Vereniging Het Oude Dorp opgericht met het doel om onderlinge contacten te bevorderen en diverse activiteiten te organiseren of ondersteunen. Een ander belangrijk doel is uiteraard dat de toekomstvisie door de gemeente opgenomen wordt in het bestemmingsplan. Het gebied waarop de vereniging betrekking heeft is gelegen tussen Biltstein, Dorpsstraat, Bilthovenseweg, Burgemeester de Withstraat, Kapelweg en De Witte Swaen.

Een belangrijk onderdeel van de vereniging is de Dorpsklep, een huiskamer waar mensen uit de buurt activiteiten kunnen organiseren, een ontmoetingsplek. Het afgelopen jaar zijn er diverse aanschuifetentjes, spelletjesavonden, proeverijen en filmavonden geweest.

Een ander initiatief waar mensen elkaar kunnen ontmoeten is de Marktdag in de Dorpsstraat, georganiseerd door stichting Biltsheerlijk. Er hebben al een paar succesvolle edities plaats gevonden en het doel is om seizoensmarkten te organiseren met lokaal en duurzaam geproduceerde producten.

De vereniging is ook betrokken bij verschillende zaken die spelen in de eigen leefomgeving. De ‘Werkgroep Parkeren’ heeft diverse sessies georganiseerd met bewoners en ondernemers en de gemeente om oplossingen te zoeken voor de parkeeroverlast die door bewoners ervaren wordt. Op het moment wordt als proef een blauwe zone ingevoerd, en samen met de gemeente wordt gekeken of hierdoor de parkeerdruk afneemt.

De ‘Werkgroep Rondom de Kerk’ houdt zich bezig met het verbeteren van de openbare ruimte rond de Dorpskerk. Het gaat om een enigszins verwaarloosde omgeving, die onvoldoende past bij Het Oude Dorp. De beoogde doelen zijn recht doen aan het karakter van deze monumentale plek, het verfraaien ervan en een behaaglijke ontmoetingsplek creëren.

Na de verhuizing van het garagebedrijf onder de Cumulusflat is er een lege openbare ruimte ontstaan. De ‘Werkgroep Dorpsplein’ is bezig om te kijken wat er nodig is om er een veilige en aangename plek van te maken om te verblijven of om activiteiten te organiseren.

Zoals je kunt lezen is er de afgelopen jaren heel veel gedaan. Om iedereen hiervan op de hoogte te houden wordt er iedere maand een agenda rond gemaild en regelmatig een nieuwsbrief. Het is voor de vereniging heel belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners en ondernemers kunnen bereiken en wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zich hiervoor willen opgeven. Vereniging het Oude Dorp heeft op het moment 74 leden en ons doel voor 2018 is om dit te verhogen naar 100 leden. Aanmelden voor de nieuwsbrief/agenda of lid worden kan via de website www.vereniginghetoudedorp.nl.