Aanleiding
In 2016 hebben bewoners en ondernemers gezamenlijk een toekomstvisie voor Het Oude Dorp in de Bilt gemaakt. Er waren twee aanleidingen om dit te doen. De eerste aanleiding was de (langdurige) leegstand van bedrijfsruimtes in Het Oude Dorp. De tweede aanleiding was de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan door de gemeente De Bilt.
Gebiedsomschrijving
Het gebied waarop de dorpsvisie betrekking heeft is, gelegen tussen Biltstein, Dorpsstraat, Bilthovenseweg, Burgemeester de Withstraat, opnieuw Dorpsstraat en Kapelweg.
Plan van aanpak
De toekomstvisie is het resultaat van diverse activiteiten die door een werkgroep bewoners en ondernemers uit het gebied is uitgevoerd. Het gaat om het doen van een onderzoek naar de woonbeleving (enquête) in Het Oude Dorp, een thematisch onderzoek onder bewoners (enquête), een thematisch onderzoek onder bedrijven (enquête), groepsgesprekken met bewoners en ondernemers en een viertal dorpsbijeenkomsten. De resultaten worden in deze
nieuwsbrief kort samengevat.
Toekomstvisie
Om de toekomstvisie te lezen klik hier.