Inspiratie vanuit de Dorpsstraat voor ontmoeten

De gemeente De Bilt is, samen met inwoners, bedrijven en organisaties, bezig met het maken van een omgevingsvisie voor de kern De Bilt. De omgevingsvisie wordt het instrument voor het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving.

Zo’n 140 bewoners, ondernemers, ambtenaren, raadsleden en organisaties uit kern De Bilt waren op 2 oktober 2017 in het H.F. Witte Centrum voor de gebiedsconferentie. Er kwamen veel onderwerpen aan bod. De bezoekers gingen met elkaar in gesprek en wisselden ideeën uit tijdens de verschillende workshops.

Het initiatief ‘de Dorpsklep’ heeft sinds september 2017 een eigen (tijdelijke)ontmoetingsplek aan de Jasmijnstraat. Peet Meijer heeft tijdens deze workshop zijn ervaringen en ideeën rond de Dorpsklep gedeeld. De deelnemers kwamen met allerlei vragen. Hoe heeft de Dorpsklep de behoeften van de bewoners in beeld gekregen? Hoe organiseer je zoiets als de Dorpsklep? En hoe krijg je iedereen betrokken en aangehaakt? Naast de vele vragen was er ook de ruimte voor het opperen van andere initiatieven. Bewoners vertelden over hun ervaringen, zoals de buurtbarbecue ’s rond Park Arenberg. Een andere bewoner, wonend in een serviceflat, vertelde over de recreatiezaal in de flat.

Er is volop ruimte is voor ontmoeting, maar dit is veelal gericht op één doelgroep. Uit de reacties bleek duidelijk dat er behoefte is aan goede gesprekken en bijeenkomsten met bewoners uit de buurt. Hierbij is het belangrijk dat mensen met dezelfde interesses en belangen elkaar kunnen en weten te vinden om daardoor de ontmoetingen en bijeenkomsten duurzaam te maken. Wie neemt het initiatief om ontmoetingen in de buurten en wijken te organiseren?

Bron: Verslag “Terugblik op de gebiedsconferentie ‘toekomst kern De Bilt’” van de Gemeente de Bilt