De Dorpsklep ontvangt subsidie van de onderstaande fondsen: