Het bestuur van de Vereniging Het Oude Dorp bestaat uit de leden:

Jorg van der Plank, voorzitter;
voorzitter@vereniginghetoudedorp.nl

Birgitta van Zwetselaar, penningmeester;
penningmeester@vereniginghetoudedorp.nl

Angelique van Rijn, secretaris;
info@vereniginghetoudedorp.nl

Titia Wentholt, algemeen bestuurslid;
info@vereniginghetoudedorp.nl

Henk Jan Wesselink, algemeen bestuurslid;
info@vereniginghetoudedorp.nl

Het Bestuur

Het bestuur van Vereniging Het Oude Dorp bestaat momenteel uit vijf personen en we houden iedere maand een bestuursvergadering. Meestal schuift er ook een gebiedsmakelaar van de gemeente aan en op die manier onderhouden we korte lijntjes met gemeente de Bilt. Ook worden we regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe omgevingsvisie De Bilt.
Het bestuur is nog opzoek naar een enthousiaste penningmeester.