Kapelweg

Kerksteeg

Muurklodderij in het Oude Dorp

Het mannetjes dier bakent zijn territorium af met een plasje hier en een plasje daar. Kijk maar in de tuin. Menig kat beschouwt jouw tuin als zijn territorium. Het mannetjes mens doet hetzelfde. Hij loopt rond met een spuitbus en laat een muurkloddertje hier en een muurkloddertje daar achter. Elke muur kan een potentieel doelwit zijn. Als het mannetje vertrokken is, blijft er een tag achter.

De aanblik van de tag doet vermoeden dat dit staat voor het Toonbeeld van Amateuristische Graffiti. Eh nee… een tag is een handtekening. Maar waaronder wordt de handtekening gezet. Dit mannetjes mens heeft geen maatschappij kritisch verhaal, geen Banksy-achtige boodschap. Jammer want je spuit je doel voorbij als de toeschouwer niet in stille adoratie blijft staan maar slechts denkt wanneer gaat de hogedrukspuit erover heen. FdB