Beste buurtgenoten,

Zoals we in de vorige nieuwsbrief van 15 augustus al aangaven wordt er binnenkort door de werkgroep Rondom de Kerk gestart met het uitvoeren van het project aan de zuidzijde van de kerk (Burgemeester de Withstraat). Deze monumentale plek wordt ervaren als een enigszins verwaarloosde omgeving en het is de bedoeling  dat het een behaaglijke plek wordt, met veel groen en een kunstwerk dat verteld over de historie van de Bilt. Om een impressie en meer informatie te krijgen van hoe het gaat worden kunt u het beste naar de website gaan.


Een groot deel van de werkzaamheden wordt door bewoners gedaan onder begeleiding van een aannemer. We zijn nog op zoek naar gemotiveerde krachten die zin hebben om één of meerdere dagen mee te werken aan dit project. Het werk bestaat uit het maken van stenen muurtjes, de grond rijp maken en vervolgens beplanten, plus het maken en plaatsen van het kunstwerk. Dit laatste zal pas volgend jaar plaats vinden in mei 2021.
De uitvoering wordt verdeeld over vijf ruime dagdelen die allemaal op zaterdag plaats vinden van 10.00 tot 16.00 uur. Elk dagdeel is er een groep van 8 à 10 personen nodig. De planning ziet er als volgt uit:

1. Maken stenen verhogingen/muurtjes van de huidige bestrating.

Wanneer: 19 september, 26 september en 10 oktober.
Wie: 8 bewoners plus de aannemer.
Werkzaamheden:

  • Uitlijnen
  • Stenen weghalen
  • Stenen schoonmaken
  • Stenen zagen
  • Verlijmen en verhogingen aanbrengen

2. Grond rijp maken.

Wanneer: 17 oktober.
Wie: 8 bewoners, gemeente en aannemer.
Werkzaamheden:

  • Grond/zand weghalen.
  • Grond storten en verspreiden

3. Beplanten.

Wanneer: 7 november.
Wie: 8 bewoners en gemeente.
Werkzaamheden:

  • Sleuven maken
  • Bomen planten.
  • Hagen en bodembedekkers planten.

Het moge duidelijk zijn dat het karwei is waar je vieze handen van krijgt, dus werkkleding aan. Al het materieel dat nodig is zal aanwezig zijn en in geval van slecht weer wordt er ook gezorgd voor een tent.
De lokale horeca Amis en Pomp 41 hebben aangegeven in ieder geval een deel van de catering op zich te willen nemen maar mochten mensen uit de buurt bereid zijn een dagdeel op zich te willen nemen en voor eten en drinken te zorgen zou dat natuurlijk heel welkom zijn.
Tot slot, we hopen dat een hoop mensen zich willen opgeven om mee te werken aan dit mooie project waarmee we onze buurt mooier maken en recht kunnen doen aan deze monumentale plek.
Geef je op door een mail te sturen naar info@vereniginghetoudedorp.nl met daarbij de vermelding welke dagdelen je mee wil werken en vermeld naam en telefoonnummer.
Alvast hartelijk bedankt namens het bestuur van de Vereniging Het Oude Dorp en de werkgroep Rondom de Kerk.