Werkzaamheden Tunneltje De Bilt

Om de fietstunnel De Bilt te kunnen aanleggen moet een flink aantal kabels en leidingen verlegd worden. Het was de bedoeling dat de uitvoering al medio oktober was gestart. Voor de voorbereiding was echter meer tijd nodig. Daarom starten deze werkzaamheden later.

De planning is nu dat de verleggingswerkzaamheden maandag 4 februari van start gaan. Vanaf die datum wordt het parkeerterrein aan de Kapelweg ten oosten van flat Biltsteyn opnieuw afgesloten. De parkeerplaatsen op/aan dit terrein kunnen dan niet gebruikt worden. De verwachting is dat de werkzaamheden aan kabels en leidingen in april 2019 is afgerond.

De werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel staan gepland vanaf augustus 2019.

Het schetsontwerp en nadere informatie is te vinden op de site van de Provincie Utrecht.

Bron: Provincie Utrecht