Voorbereidende werkzaamheden fietstunnel De Bilt

Voor de aanleg van de fietstunnel De Bilt moet er een flink aantal kabels en leidingen worden verlegd. Voor deze aanleg moet het parkeerterrein en de bushalte aan de Kapelweg naast de flat Biltsteyn gebruikt worden.

De werkzaamheden voor het verplaatsen van de bushalte en de fietsenstallingen vinden plaat in week 38 en 39 (17 september – 1 oktober 2018). Tevens zal in deze periode een deel van het parkeerterrein worden afgesloten.

De omleiding naar de tijdelijke bushalte zal door middel van bebording worden aangegeven.

De planning is dat medio oktober de kabels en leidingenbedrijven starten met hun verleggingswerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden wordt het hele parkeerterrein afgesloten.

Bron: Provincie Utrecht 11 september 2018