Op dinsdag 10 september zal er in samenwerking met de gemeente weer een schouw gehouden worden in het oude dorp. De schouw is bedoeld om gezamenlijk te kijken wat we in ons oude dorp kunnen verbeteren en wie dat op kan pakken. Te denken valt aan: plekken met veel hondenpoep, rommel, stukjes groen die door bewoners/ondernemers in gebruik en onderhouden zouden kunnen worden, enz. enz.

We zullen gezamenlijk een rondje lopen door het oude dorp en punten opschrijven/intekenen op een plattegrond. Iedereen die dat wil kan aansluiten, we starten om 19.00 uur met het rondje, maar u kunt ook later aanschuiven. Het zal fijn zijn wanneer je wilt deelnemen dit even door te geven, dan hebben we een beetje een idee hoeveel mensen er mee doen.
Meld je aan via: info@vereniginghetoudedorp.nl.

Als je niet mee kunt doen maar wel punten hebt kun je die natuurlijk ook doorgeven.
Wat: Schouw in het oude Dorp
Datum: 10 september
Tijd: 19.00 uur
Verzamelen voor: Kerkplein, burgemeester de Withstraat.