Het is al weer een paar maanden dat jullie iets gehoord hebben over het parkeren in Het Oude Dorp. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten hebben we in juni een parkeeradvies uitgebracht aan de gemeente de Bilt. Pas begin oktober hebben we een eerste reactie van de gemeente gekregen. In een gesprek dat Bart Herremans en Hans Kars met de gemeente hebben gehad is gesproken over de overeenkomsten en verschillen die er tussen het advies van Het Oude Dorp en de gemeente bestaan ten aanzien van de invoering van een blauwe zone. De belangrijkste verschillen hebben betrekking op het betalen voor de te verlenen ontheffingen en de intensivering van de handhaving na het invoeren van de blauwe zone. Binnenkort wordt het gesprek voortgezet, daarbij zal het onder andere gaan over kosten en inkomsten van het invoeren van een blauwe zone.

In het gesprek hebben wij tevens aangegeven dat een verbreding van het Tunneltje de Bilt nu absoluut niet aan de orde is. Met de verbreding van het tunneltje verdwijnen er 17 parkeerplekken. In het door ons uitgebrachte parkeeradvies in juni hebben wij al gesteld dat een eventuele verbreding van het tunneltje pas aan de orde is bij de evaluatie van de proef van het invoeren van de blauwe zone. De voorgestelde proefperiode bedraagt zes maanden. Onze verbazing is dan ook groot dat door de provincie op 1 november een inloopbijeenkomst wordt gehouden over de verbreding van het Tunneltje. Met de vereniging is hierover geen overleg gevoerd. We balen er erg van dat het parkeeradvies en de verbreding van het tunneltje langs elkaar heen lopen in plaats van het voeren van een gezamenlijk overleg over beide zaken. Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en het bestuur van de vereniging zal dit kenbaar maken zowel bij de gemeente de Bilt, alsook bij de provincie Utrecht. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet, Bart Herremans, Hans Kars en het bestuur van Vereniging Het Oude Dorp.