Schouw in Het Oude Dorp

Op dinsdag 11 september zal er in samenwerking met de gemeente De Bilt een schouw gehouden worden in Het Oude Dorp. De schouw is bedoeld om gezamenlijk te kijken wat we in ons Oude Dorp kunnen verbeteren en wie dat op kan pakken. Te denken valt aan: plekken met veel hondenpoep, rommel, stukjes groen die door bewoners/ondernemers in gebruik en onderhouden zouden kunnen worden, enz. Maar ook eventuele schade aan wegdelen of trottoir, defecte lantarenpalen en dergelijke.

We zullen gezamenlijk een rondje lopen door Het Oude Dorp en punten opschrijven/intekenen op een plattegrond. Iedereen die dat wil kan aansluiten, we spreken af om 18.30 in de Dorpsklep om daar een kopje koffie of thee te drinken en starten om 19.00 met lopen. Het zal fijn zijn wanneer je wilt deelnemen dit even door te geven, dan hebben we een beetje een idee hoeveel mensen er mee doen. Meld je aan via info@vereniginghetoudedorp.nl

Als je niet mee kan gaan maar wel punten hebt kun je die natuurlijk doorgeven via info@vereniginhetoudedorp.nl.

Wat: Schouw in Het Oude Dorp

Datum: 11 september

Tijd: 18.30 uur

Verzamelen: Dorpsklep, Jasmijnstraat 6

Contact: info@vereniginghetoudedorp.nl

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Het Oude Dorp.