De werkgroep Rondom de Dorpskerk is dit voorjaar verder gegaan met de inrichting van de berm aan de Dorpsstraat. In de herfst van 2018 waren al twee zomereiken geplant die de historische bomenrij weer compleet maken. De magnolia’s werden verplaatst naar het kerkterrein, ze komen nu veel meer tot hun recht en hebben voor het eerst echt goed gebloeid. Het duurt even voor de eiken een beetje formaat hebben en opgekroond kunnen worden, zoals hun broeders links en rechts. Eiken zijn bijzonder sterke bomen en bovendien spannen ze de kroon voor wat betreft het aantal insecten dat er in leeft: meer dan 400 soorten!  Helaas horen daar sinds kort ook minder fijne beestjes bij zoals de eikenprocessierups; een gevolg van klimaatverstoring. Zeker is dat er een nieuw evenwicht komt, waarbij de natuurlijke vijanden zoals koolmezen, een grote rol spelen.

In het voorjaar zijn ook beukenhagen geplant, die goed aansluiten op de gebogen hagen van de Mathildetuin aan de andere zijde van het hek. De hagen omarmen de toekomstige bloemenwei die uit een palet van gele en witte drachtplanten (dat zijn planten die veel nectar en pollen voor insecten leveren) zal bestaan, wat mooi aansluit op de uitbundige bloei van gele leeuwentand op het kerkhof.
Toekomstige bloemenwei? Ja, want het tot ontwikkeling brengen van een min of meer natuurlijke bermvegetatie vraagt tijd, soms wel 5-8 jaar. We helpen de natuur natuurlijk wel een handje door in te zaaien en in te planten; dat scheelt heel veel tijd. Helaas werd het zaaien in het voorjaar gevolgd door droogte, waardoor onkruiden die van geroerde grond houden snel hun kans zagen de kale grond in te nemen, ten koste van de fijngevoelige soorten van het zorgvuldig samengestelde inheemse zaadmengsel (Cruydthoeck). Metershoog melganzevoet (alle delen zijn eetbaar) en het kruipende varkensgras (wat geen gras is) namen in zeer korte tijd alle ruimte in. Tijdens het wieden is te zien dat er toch hier en daar wensplanten ontkiemt zijn, maar te weinig… De meeste soorten hebben het niet gered. Daarom wordt in de nazomer opnieuw ingezaaid en geplant, met fraaie soorten zoals zwarte toorts (die geel is), Roomse kamille (die nog niet hervormd is), grijskruid (witte bloemenzee van juni tot in de herfst), wilde peen (familie van de wortel), rolklaver, middelste teunisbloem en tripmadam naast geel walstro…

Om te voorkomen dat ongewenste planten de drachtplanten overwoekeren moet er om de paar weken een uurtje gewied worden. Een precies klusje, want aan kiemplantjes is nog moeilijk te zien of ze welkom zijn of juist het veld moeten ruimen. Ook moet de beukenhaag bij droogte de eerste zomers éénmaal per week water. Met een groep van ongeveer 4 dorpsgenoten kunnen we dit makkelijk aan.   We willen graag dat ook andere bewoners meehelpen de bloemenwei te onderhouden. Wie wil er mee komen helpen? Als je dat wilt meldt je dan aan bij een van de leden van de werkgroep.

Inmiddels zijn we ook bezig met het voorbereiden van de plannen van de openbare ruimte voor het noordelijk deel van de kerk, de openbare ruimte gelegen aan de Burgemeester de Withstraat. De voorbereiding verloopt voorspoedig. Van verschillende fondsen krijgen we geld en zoals het er nu naar uitziet gaan we begin september bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. In het najaar willen we nog een tweede bewonersbijeenkomst houden. We laten u tijdig weten wanneer. De uitvoering zal, zoals het er nu naar uitziet in januari 2020 van start gaan.

De werkgroep Rondom de Kerk
Paul van Kan, Lourens Wijma, Harry Smit, Korstiaan Hoogendijk, Hans Kars