De buurtwoonkamer Dorpsklep is sinds september open. Op de foto Annemiek Eggink (tweede van links) en Jorg van der Plank (midden) van vereniging Het Oude Dorp en buurtbewoners Igor, Paul en Wilma. © Mel Boas

Oud klaslokaal De Bilt omgetoverd tot buurtwoonkamer

Een lokaal van de oude Theo Thijssenschool aan de Jasmijnlaan in De Bilt is omgetoverd tot buurtwoonkamer. Alle leden van de in 2016 opgerichte vereniging Het Oude Dorp kunnen activiteiten organiseren in de Dorpsklep, zoals de woonkamer heet.

Inmiddels zijn er spelletjesavonden, worden er films vertoond, is er een breicafé en wordt eens in de twee weken een maaltijd geserveerd in de buurtwoonkamer. De werkgroep Dorpsklep hoopt dat er meer initiatieven ontstaan in de wijk.

,,We willen niet alles zelf organiseren,’’ zegt Annemiek Eggink van de werkgroep. ,,Afgelopen zondag hebben we een bierproeverij gehad. Georganiseerd door mensen uit de wijk die zelf ook bierbrouwen. Dat was erg leuk. De tweewekelijkse maaltijd is ook een mooi voorbeeld. Maar we willen ook geen club zijn die vijf dagen in de week open is. Tenzij daar natuurlijk behoefte aan blijkt te zijn.’’

Programma

Het schoolbord hangt nog in het lokaal. Handig om dingen op aan te kondigen, zoals het programma voor de maand december. De wethouders Anne Brommersma en Hans Mieras hebben beide net een bezoek gebracht aan de Dorpsklep. Over de toekomst van de school, waar de Dorpsklep antikraak is ondergebracht, konden de wethouders volgens Ingrid Emmerik niets zeggen. ,,Het kan twee jaar zijn, het kan vier jaar zijn. We hebben als werkgroep in ieder geval besloten dat we na een jaar gaan evalueren hoe het allemaal gaat.’’

De buurtwoonkamer Dorpsklep is een initiatief van Vereniging Het Oude Dorp en is sinds september open. © Mel Boas

Emmerik heeft samen met andere wijkbewoners aan de wieg gestaan van de Dorpsklep. De gemeente kwam met de gebiedsvisie, maar de bewoners wilden volgens Emmerik ook zelf iets doen met de wijk. ,,We hebben toen een enquête gehouden onder de bewoners. Over het parkeren, over de groenvoorziening in de wijk, maar ook over de behoefte aan een plek waar we als wijk iets kunnen organiseren.’’

Wandeling

Uit dat hardop nadenken over de toekomst van de wijk is vervolgens de vereniging Het Oude Dorp ontstaan. Vervolgens werden er werkgroepen opgericht die zich bezighouden met thema’s parkeren en groen. Ook kwam er een werkgroep Dorpsklep.

Eggink zegt dat ze vanaf het begin de doelstelling hadden om in de wijk iets te realiseren. ,,De gemeente had eerst een andere locatie op het oog, maar dat ging uiteindelijk niet door.’’ Het eerste wapenfeit van de werkgroep was een wandeling door de wijk met eten en drinken. Pas daarna kreeg de werkgroep de beschikking over een voormalig klaslokaal in de oude Theo Thijssenschool.

Het Oude Dorp van De Bilt is proefkonijn voor de omgevingswet die er aan zit te komen. Burgers spelen hierin een belangrijke rol. Ze nemen de regie in handen in de wijk en de gemeente speelt daarin slechts een ondersteunende rol. In oktober werd in de wijk een gebiedsconferentie over dit thema gehouden, maar toen waren de vereniging en de Dorpsklep al lang een feit.