Afgelopen weken zijn er drie inloopavonden georganiseerd vanuit de gemeente over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers op plekken met hoogbouw. In het Oude Dorp staan deze ondergrondse containers met een vraagteken ingetekend op de kaart op de twee pleinen (voor de Cumulusflat en voor de kerk). Naar aanleiding van dit locatievoorstel vanuit de gemeente hebben wij voorgesteld dat wij graag met een nieuw en/of exacter voorstel willen komen met betrekking tot de plaatsing van de containers.

Dit is mogelijk voor volgende week donderdag 26-10. Daarbij rekening houdend met de ondergrondse bekabelingen. Zie hiervoor de belemmeringenkaarten in de bijlage.

Zie de voorgestelde locaties:
https://debilt.nl/afval/terug-naar-100-afvalinzameling-vanaf-2018/ondergrondse-containers/

Hierbij nodigen wij u uit om aanstaande dinsdagavond, 24 oktober, om 19.30 uur een rondje langs de voorgestelde punten en eventuele andere locaties te lopen. Dit om zo met een gedragen voorstel naar de gemeente te kunnen gaan.

Om 19.30 uur verzamelen we op het Dorpsplein. Hopelijk tot dan !!

Een reactie per email mag natuurlijk ook (info@vereniniginghetoudedorp.nl).

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Vereniging het Oude Dorp.