Na rijp beraad heeft de Dorpsklep commissie besloten om de huiskamer van en voor de buurt aan de Jasmijnstraat te verlaten. Dit besluit is genomen in samenspraak met het bestuur van de Vereniging Het Oude Dorp.

Buiten de vaste maandelijkse activiteiten van de Dorpsklep commissie worden er door buurtgenoten weinig activiteiten georganiseerd in de Dorpsklep. Het aantal bezoekers blijft hierdoor achter en dat zorgt er voor dat de kosten voor o.a. de gebruikersvergoeding van de ruimte niet in verhouding staan tot het gebruik.

Hoe gaat het nu verder? Per 1 februari 2020 is de Dorpsklep dakloos. We blijven wel actief als Dorpsklep commissie. Met het bestuur van de vereniging is overeen gekomen dat er een budget gereserveerd blijft voor het organiseren van activiteiten door mensen uit de buurt. Mocht je iets willen organiseren, neem contact met ons op. Wij kunnen je helpen.

mailadres: dorpsklep@vereniginghetoudedorp.nl

Alyce, Annemiek, Elaine, Ingrid, Marleen, Peet