Zoals jullie weten, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe tunnel al volop in gang. Het verleggen van kabels en het tijdelijk verplaatsen van de bushalte zijn al voltooid.
Het plaatsen van de nieuwe tunnel zal in het vierde kwartaal van 2019 plaats vinden.

Vanuit de provincie is de vraag gekomen voor een kunsttoepassing in de tunnel.Het idee is dat de aannemer vanaf het moment dat hij de tunnel in technische tekeningen omzet, rekening kan houden met eventuele wensen van de kunstenaar. Technische beperkingen kunnen zo ook op tijd worden afgestemd met de kunstenaar.

De opdracht om te bemiddelen tussen provincie en kunstenaar is gegaan naar Ella Derksen. Zij is degene die verantwoordelijk is voor dit kunst project en op www.embeddedart.nl kun je meer kunstprojecten zien. Ella Derksen heeft samen met de provincie de bewonersverenigingen Kloosterpark en Het Oude Dorp en ook het KNMI benaderd om mee te denken in de vorm van een klankbordgroep.In totaal bestaat de groep uit zeven mensen.
Voor Het Oude Dorp zijn Bart Herremans en Jozé ten Have uitgenodigd.

Embeddedart heeft drie kunstenaars voorgedragen, waaruit de klankbordgroep een keuze kon maken. Deze 3 kunstenaars hebben alle drie op verschillende manieren ervaring met kunst in de openbare ruimte. Om de beurt hebben zij hun werk gepresenteerd en toegelicht. Hoe ze in het algemeen werken en wat hun globale ideeën zijn voor de nieuwe tunnel. Daaruit hebben we één kunstenaar gekozen.

De kunstenaar is Hansje van Halem, Studio. Met Hansje van Halem hebben we verschillende locaties bezocht, het tunneltje zelf, het KNMI kantoor en het atelier van Kunst & Licht & Glas. We hebben als bewonersgroep onze input kunnen gegeven over de geschiedenis en de betekenis van het tunneltje voor Het Oude Dorp.Tijdens de twee daar op volgende bijeenkomsten heeft Hansje van Halem een schetsontwerp laten zien en met de aanwijzingen vanuit de klankbordgroep een verdere bewerking gemaakt van het schetsontwerp. De komende week wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd.
Overigens is het budget van de provincie zeer beperkt. Des te groter de uitdaging voor de kunstenaar er iets van te maken….

We zijn benieuwd!