Om de parkeerdruk in het Oude Dorp in De Bilt te verminderen start de gemeente een proef met een blauwe parkeerzone op doordeweekse dagen. Ook is er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden op woensdag 31 januari 2018.

Inwoners en ondernemers in het Oude Dorp in De Bilt ervaren regelmatig parkeeroverlast. Een parkeertelling liet in 2016 zien dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt worden door automobilisten die met het openbaar vervoer of de fiets verder reizen naar de stad Utrecht.

Om de parkeerdruk te verminderen wil de gemeente bij wijze van proef op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 18.00 uur een blauwe zone invoeren met een maximum parkeerperiode van twee uur. Inwoners en bedrijven in het gebied kunnen een ontheffing aanvragen; deze is in 2018 gratis. Na een evaluatie van de proef bepaalt de gemeente of in 2019 leges moeten worden geheven.

In de proefperiode monitort de gemeente samen met de Vereniging Het Oude Dorp en Bewonersvereniging Kloosterpark of de parkeerdruk afneemt.

Voor meer informatie kijk op de website van de Gemeente De Bilt of lees de uitnodiging van de Gemeente De Bilt gericht aan bewoners en belanghebbenden.