Donderdag 19 maart 2019 zijn tijdens de informatieavond “Evaluatie Blauwe Zone” in het gemeentehuis de resultaten van de bewonersenquête . In aanwezigheid van ongeveer 25 bewoners hebben wethouder Anne Brommersma (gebiedswethouder), Wouter Le Fèvre
(adviseur mobiliteit), Dave Martensen (BOA) en Caro Hollebeek (gebiedsmakelaar) een toelichting gegeven over de totstandkoming van de blauwe zone in Het Oude Dorp en een toelichting gegeven bij de resultaten van de enquête. De resultaten van de enquête zijn uitgesplitst in drie groepen: de resultaten van bewoners en werknemers in de blauwe zone, van bewoners en werknemers in aangrenzende straten en betrokkenen van elders. Om de resultaten te kunnen bekijken klik op één van de onderstaande figuren. Het college wordt voorgesteld om de proef met de blauwe zone in Het Oude Dorp in de huidige vorm voorlopig voort te zetten. In de 2e helft van 2019 starten de Gemeente De Bilt met de herijking van het parkeerbeleid voor de gehele gemeente. Tot die tijd blijft de blauwe zone in elk geval bestaan.

Klik op de afbeelding voor de resultaten van de enquête ingevuld door bewoner of werknemer in de blauwe zone.

Klik op de afbeelding voor de resultaten van de enquête ingevuld door bewoner of werknemer in aangrenzende straat.

Klik op de afbeelding voor de resultaten van de enquête ingevuld door betrokkene die elders woont of werkt.