De gemeente De Bilt gaat een deel van het gazon tussen de Utrechtseweg en de Dorpsstraat vanouds Steenstraat anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven. Dit is het zogenaamde “ecologisch maaien”. Op deze manier wordt de biodiversiteit vergroot en dit trekt meer insecten en vogels aan die op hun beurt weer helpen met het bestrijden van de eikenprocessierups.

Natuurlijk

Door het gazon ecologisch te beheren, komen meer grassen en kruiden tot bloei en wordt de biodiversiteit en de landschappelijke belevingswaarde vergroot. Het vergroten van de biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk en evenwichtig ecosysteem. Hiermee worden ziektes op een natuurlijke manier bestreden,

Methode

Op deze geselecteerde locatie maait de gemeente De Bilt één of twee keer per jaar en wordt het maaisel afgevoerd. Standaard wordt langs de randen van het huidige gazon een smalle strook kort gehouden. Deze strook blijft de gemeente frequent maaien om ervoor te zorgen dat het groenvak er verzorgd uit blijft zien. Bovendien zorgt de variatie aan hoogte van de gras- en kruidenvegetatie, dat voor de verschillende soorten flora en fauna een geschikte leefomgeving ontstaat.

Bestrijding eikenprocessierups

Door het vergroten van de biodiversiteit worden meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken. Hierdoor kan de plaagdruk van de eikenprocessierups afnemen. Daarmee dient het aanpassen van het maaibeheer als bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups.

Bron: informatiebrief gemeente De Bilt 3 juni 2020