Ontwikkelingen rondom aanleg nieuwe fietstunnel De Bilt

Fietstunnel N237 De Bilt gezien vanuit de Kapelweg

Fietstunnel N237 De Bilt gezien vanuit de Oude Bunnikseweg

Het oude, smalle fietstunneltje in De Bilt is aan vervanging toe. Hij wordt als onveilig ervaren, er gebeuren veel (bijna) botsingen en hij voldoet niet aan de huidige normen qua breedte en steilte. Provincie Utrecht en gemeente De Bilt hebben daarom besloten een nieuwe tunnel aan te leggen. Deze nieuwe tunnel komt zo’n 10 meter ten westen van het huidige tunneltje te liggen.

Na de aanleg van de nieuwe tunnel, verliest de huidige tunnel zijn functie. In het kader van duurzaamheid is besloten deze tunnel niet te slopen maar in te richten als faunapassage voor amfibieën, marterachtigen en ringslangen die in het gebied leven. Zij kunnen de drukke Utrechtseweg zo veilig passeren en hun leefgebied vergroten.

Planning

Op dit moment loopt er een aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een aannemer die de fietstunnel kan gaan aanleggen. Naar verwachting is eind 2018 bekend welke aannemer dit is geworden.

Voorafgaande aan de aanleg van de fietstunnel zal eerst een flink aantal kabels en leidingen verlegd worden. Deze voorbereidende werkzaamheden starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 en duren in totaal circa 6 maanden.

Voor het verleggen van de kabels en leidingen en de aanleg van de nieuwe fietstunnel moet het parkeerterrein aan de oostkant van de flat Biltsteyn gebruikt worden. De parkeerplaatsen, fietsenstallingen en bushalte Tunneltje De Bilt (noordzijde) op/aan dit terrein kunnen in deze periode dus niet gebruikt worden. Daarom zal in september 2018 de bushalte en de fietsenstallingen circa 100 meter verplaatst worden richting Utrecht aan de andere zijde van de flat Biltsteyn. Op deze manier kunnen de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. De fietstunnel blijft wel in gebruik. Na de aanleg van de nieuwe fietstunnel wordt de bushalte weer teruggebracht op de huidige locatie en komen daar nieuwe fietsenrekken.

Kijk op de site van de Provincie Utrecht voor informatie over de ontwikkelingen rondom de aanleg van de nieuwe fietstunnel.