Weinigen realiseren zich heden ten dage nog dat de Dorpsstraat (vanouds Steenstraat) niet alleen de oudste bestrate weg van Nederland is (1290), maar ook een belangrijk centrum van handel en vertier.

Naast enkele bordelen en hotels, zoals Hotel Nas (De Beddepan) en Hotel Poll, was er natuurlijk de Dorpskerk (1652) en zelfs, vanaf 1879, een heuse tramverbinding tussen Utrecht en Zeist die dwars door de Dorpsstraat heen leidde.

De middeleeuwse Scheidingsteeg aan de Dorpsstraat waar vroeger 12 gezinnen woonden.

Het kerkhof dat ooit wel 200 graven telde is nog steeds zichtbaar, net als de afgebroken zuil ter nagedachtenis aan het negenjarige jongetje Gerrit, dat in 1913 werd overreden door een auto. Op onlinemuseumdebilt.nl lezen we dat de boosdoener een Spijker, afkomstig uit Amsterdam, was, en dat Gerrit een van de jongste kinderen was uit het gezin van Arend en Reintje Brouwer, die elf kinderen hadden.

Sommige ambachtslieden bouwden op hun erven, in zogenaamde scheidstegen, eenvoudige en goedkope woningen, ‘ cameren’ genoemd, waar de dagloners in ondergebracht konden worden. Een van de laatste scheidstegen is nog altijd te vinden naast Dorpsstraat 49 en 53, en leidt naar een prachtig stukje historisch De Bilt, waar je je, als men de hoogbouw wegdenkt, nog in de late middeleeuwen kunt wanen.

En ook nu nog zitten er ambachtslieden, zij het ook in de vorm van een moderne ‘ Vintage’ kledingzaak.

Bron: Vierklank 22 juli 2020, Peter Schlamilch