Betere circulatie verkeer in De Bilt: eenrichtingsverkeer Dorpsstraat

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het verkeer kan het dorp goed bereiken en verlaten via de Soestdijkseweg Zuid, de Biltse Rading en de Groenekanseweg. In het dorp zelf is het echter niet zo duidelijk en goed gestructureerd. De Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude dorp.

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt omvat een aantal maatregelen die sluipverkeer tegengaan en bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp.

Planning

In het 4e kwartaal van 2019 worden de planologische procedures gestart voor de doortrekking van de Asserweg. De gemeente zal in het najaar van 2019 de verdere civieltechnische uitwerking van het technische ontwerp en het contract realiseren. Begin 2020 zal worden gestart met een aanbestedingsprocedure om het 2e kwartaal 2020 een aannemer te kunnen contracteren voor de realisatie. Daarna kan medio 2020 naar verwachting van start worden gegaan met de uitvoering van de eerste werkzaamheden. Eind 2020 zal de uitvoering van het project dan gereed moeten zijn.

De verbinding tussen de rotonde en het dorp wordt dan naar verwachting in de loop van de zomer van 2020 gemaakt, direct gevolgd door het instellen van eenrichtingsverkeer op:

  • Looydijk, tussen de Soestdijkseweg Zuid en De Akker (dorp uit)
  • Blauwkapelseweg, tussen Biltse Rading en Park Arenberg (dorp in)
  • Dorpsstraat, tussen Soestdijkseweg Zuid en Kapelweg (dorp in)

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente De Bilt.