Betere circulatie verkeer in De Bilt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het verkeer kan het dorp goed bereiken en verlaten via de Soestdijkseweg Zuid, de Biltse Rading en de Groenekanseweg. In het dorp zelf is het echter niet zo duidelijk en goed gestructureerd. De Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds met veel sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude dorp. Het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt omvat een aantal maatregelen om in de loop van enkele jaren verbetering te brengen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente De Bilt.