Algemene ledenvergadering Vereniging Het Oude Dorp

Beste leden van Vereniging Het Oude Dorp,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de jaarvergadering van Vereniging Het Oude Dorp op dinsdag 30 januari aanstaande in De Dorpsklep, Jasmijnstraat 6. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.30. De bijlagen worden volgende week verstuurd, maar noteer deze datum dus alvast in jullie agenda’s! In de bijlage vinden jullie de agenda voor de avond. We hebben ondertussen twee nieuwe bestuursleden gevonden om het bestuur te versterken en zijn nog op zoek naar een derde. Interesse? Laat het ons weten!

Aan- en afmeldingen voor de vergadering graag voor 26 januari per mail: info@vereniginghetoudedorp.nl

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Jorg van der Plank (voorzitter)
Titia Wentholt (secretaris)
Birgitta van Zwetselaar (penningmeester)
Margo Boogaard (algemeen bestuurslid)